Тома Николов

Тома Николов е специалист по сигурността на информацията. Завършил е висше образование в СУ „Св. Климент Охридски” и има ОКС „Магистър” – „Информатика” - специалност „Изкуствен интелект”.


Работил е в БАН. Участвал е като експерт в изработването на „Закона за защита на класифицираната информация”, „Закона за защита на личните данни” и подзаконовите актове към тях. Владее английски и руски езици. Работил е съвместно със службите по сигурността на САЩ и НАТО. Мениджър е на компания за консултации в областта на сигурността.

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom