Николай Китанов

Николай Китанов е преподавател в Югазападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград, Природоматематически факултет.

Преподава следните дисциплини: Математически анализ, Математическо оптимиране, Диференциални уравнения, Математическа логика, Математически методи във физиката, Количествени методи в управлението, Теория на графите, Дискретно оптимиране. Има над 13 научни публикации. Участвал е в повече от 16 проекта, научно-приложни разработки, научни конференции, лекции и семинари у нас и в чужбина.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom