Камелия Радева

Има бакалавърска степен от УНСС - Международни икономически отношения и Магистърска степен по Екология от СУ”Св. Климент Охридски”.

Специалист е по Екологичен мониторинг, Информационни технологии за опазване на околната среда, Оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), Екологична оценка (ЕО), Оценка за съвместимост (ОС). Ръководи и управлява проекти по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, „Програма Околна среда 2007-2013 г.”. Изготвя предпроектни проучвания, систематизиране и анализ на изходни данни по проекти, разпределяне на информация към съответните звена отговорни за осъществяване на последващи дейности по проекта, обратна връзка, участие при изготвяне на тръжни процедури и досиета. Вписана е в Единния регистър на медиаторите като търговски медиациатор на 19.05.2008 г. Владее Английски, испански и гръцки език.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom