Eлена Ставрова

Доктор по икономика и главен асистент в Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Стопански факултет, катедра “Финанси и отчетност”. Преподава: Публични финанси, Местни финанси, Банково дело, Фондови Борси, Централно банкерство.

Пише учебници, подготвя и провежда лекции и семинарни упражнения, извършва изследователска работа по конкретни научни проблеми и публикува резултатите им в редица специализирани списания, сборници и медии. Специализирала е във Виенски икономически университет и Университета в Падеборн - Австрия.

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom