„АКАДЕМИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ” и ЦЕНТЪР ЗА ТЕМАТИЧНО ОБУЧЕНИЕ “WISDOM”

Нашата мисия е да осъществяваме европейските и световни норми, стандарти и практики в обучението, квалификацията и образованието.
Да организираме обучения за подготовка на специалисти в различни области и   да ги подготвим за войната наречена „бизнес”.

Да съдействаме и да организираме обучението на хора в неблагоприятно положение на пазара на труда, включително млади хора без квалификация и нуждаещи се от допълнителна такава.
Да съдействаме и да развиваме дейности, насочени към разработване, развитие, тестване, оценяване и разпространение на новаторски продукти - в това число и обучение на обучаващи.
Да съдейства за използването на информационните технологии и разпространението на новаторски подходи в професионалното обучение.

Да осъществява взаимодействие и сътрудничество със звена, имащи сродна дейност, включително и европейски организации.

Обученията се провеждат от специалисти и експерти, натрупали достатъчно знания и опит в съответната област.

Ние осъществяваме дейността си в София и на територията на цялата страна, като прилага всички методи за обучение : лекции, консултации, семинари; дистанционно; онлайн обучение.

Ние прилагаме най-съвременни методики в нашите специализирани курсове и обучения.

Залагаме на качеството и гарантираме успехи..

Ще ви помогнем, доверете ни се!

Тайната на успеха е да знаеш нещо, което другите не знаят, и да се възползваш от него.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom