Изграждане, внедряване и съдействие при сертификацията.
БДС EN ISO 22000:2018 е стандарт, определящ изискванията към управлението на безопасността на храните. Той има за цел изграждане на цялостна система за управление на безопасността на храните в повече от изискванията на законовите норми.
БДС EN ISO 22000:2018 изисква всички опасности, които могат да се очакват в хранителната верига, дори тези, които са свързани с използваните процеси, опаковки и оборудване, да се идентифицират и оценят.

Код Цена Забележка
UK 02 По договаряне    

 

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom