Изграждане, внедряване и съдействие при сертификацията.
Стандартът БДС ISO 37001:2016 въвежда изисквания за създаване, внедряване, поддържане, преглед и подобряване на системата за управление срещу корупцията. Този стандарт е предназначен за всички видове организации от всеки сектор и за всякакъв вид подкуп, с който те могат да се сблъскат. Освен това, той може да бъде приложен като самостоятелен стандарт или да бъде интегриран с други системи за управление.

Код Цена Забележка
UK 04 По договаряне    

 

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom