Изграждане, внедряване и съдействие при сертификацията.
ISO/IEC 27001 е подход за управление на информацията по начин, които гарантира запазването на нейната сигурност. Тази информация може да бъде фирмена – ноу-хау, лични данни, както и собственост на клиента.
Освен това стандартът ISO/IEC 27001 изисква стриктно спазване на съответните законови, подзаконови и договорни задължения по отношение на информационната сигурност, оптимизирано използване на наличните ресурси, както и периодични вътрешни проверки на системата с цел непрекъснато усъвършенстване.
Сертификацията по ISO/IEC 27001 доказва, че организацията гарантира в максимална степен сигурността както на собствената си информация, така и на тази на своите клиенти.
Внедрената и функционираща система за информационна сигурност (СУИС) гарантира също така осигуряването на непрекъсваемостта в организацията в случаи на извънредни ситуации и кризи.
Информацията е актив, който както други важни бизнес активи, добавя стойност към дейността на организацията и следователно трябва да бъде защитен.

Код Цена Забележка
UK 07 По договаряне    

 

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom