Може ли един общински туристически информационен център да бъде печелившо звено? Да, може!
Част от туристическите предприятия и организации не разполагат с квалифицирани специалисти, особено по-малките или по-отдалечени от туристическия бизнес (например местните власти).
Курсът е предназначен основно за работещите в областните и общински
туристически информационни центрове, както и за всички участници в създаването на туристически продукт и неговата реализация на пазара.
За собствениците на хотели, ресторанти, туроператори, туристическите агенти и операторите на туристически атракции (например музеи или национални и природни паркове) този курс ще бъде изключително полезен.
Програма на курса:
Модул първи: Участие на местните власти и неправителственият сектор в развитието на туризма;
Модул втори: Туристически пазар;
Модул трети: Как да се рекламира и продава по-добре туристически продукт;
Модул четвърти: Как да се проучва пазара;
Модул пети: Създаване на туристически продукт.
Консултации: 2 академични часа
Обучението приключва с казус.
Завършилите успешно курса ще получат удостоверение за завършен курс.
Приложение: Кратък терминологичен справочник

Форма на обучението Код Цена Забележка
дистанционно TR 14-01 240 лв без ДДС  
присъствено TR 14-02 280 лв без ДДС само в група

ВАЖНО: Присъственият курс се провежда при следната организация:
1. Текстовия теоретичен материал се изпращат чрез куриер на бъдещите курсисти;
2. След съгласуване на взаимно приемлива дата, се провежда еднодневен семинар – дискусия по месторабота на курсистите.

Обучението се води от:
Сава Павлов
Димитър Семерджиев

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom