Курсът „Финансова етика” е синтезирана извадка от дисциплина за магистри специалност „Финанси”. Курсът има за задача да запознае курсистите с основните парадигми в сферата на финансите и контрола. Учебното съдържание е подбрано в съответствие със спецификата на специалността, като в рамките на разумен компромис между теоретичния и емпиричния материал се дава приоритет на връзката между етичното поведение на работещите в сферата на предлагането на финансови услуги и реализирането на основните принципи на ефективна икономическа дейност.

Програма на курса: 
Първи модул: Етиката като концептуална рамка; 
Втори модул: Финансовата етика като система от норми; 
Трети модул: Теоретични аспекти за итеракцията между етиката и финансите; 
Четвърти модул: Етични аспекти на финансовите услуги; 
Пети модул: Етични аспекти на инвестиционните решения; 
Шести модул: Етика на финансовите пазари; 
Седми модул: Теория на фирмените финанси; 
Осми модул: Бизнес етика и основни принципи на корпоративното управление; 
Девети модул: Финансово образование. Финансово включване; 
Десети модул: Етика в ислямските финанси.

Продължителност на обучението: 60 учебни часа. 

Обучението по всеки отделен модул приключва с тест и казус.

Форма на обучението Код Цена Забележка
присъствено SO 06 450 лв само в група

Минимален състав на групата – 4 човека.
ВАЖНО: Цената за присъственото обучение е валидна само за град София. 
ВАЖНО: Цената за провеждане на обучение извън София подлежи на предоговаряне. 

Обучението се води от: Eлена Ставрова

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom