Основно обучение и допълнителна квалификация на хора, които са ангажирани с прилагането на здравословните и безопасни условия на труд.

Наличието на длъжностни лица и на специализирани служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита и профилактиката на професионалните рискове е задължително съгласно чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. с

Програма на курса:

Първи модул: Въведение в темата; 
Втори модул: Организация на дейността в предприятията; 
Трети модул: Характерни опасности и източници на рискове. мероприятия за защита; 
Четвърти модул: Травматизъм и производствени заболявания; 
Пети модул: Приложения 

Обучението по всеки отделен модул приключва с тест и устен изпит.

Цялостното обучение приключва с казус.
Завършилите успешно курса ще получат сертификат за завършен курс.

Форма на обучението Код Цена Забележка
дистанционно SO 04 260 лв  

Обучението се води от:
Сава Павлов
Атанас Атанасов

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom