Специализираните обучения, които предлага Центъра за тематично обучение „Wisdom” са съобразени с потребностите на бизнеса и личността.
Технологията на провеждане на специализираните обучения при Центъра за тематично обучение „Wisdom” е следната:

  1. Курсистът се запознава с програмата на обучението и заплаща стойността на обучението;
  2. Курсистът получава теоретичните материали на хартиен носител;
  3. След като декларира своята готовност, курсистът полага изпит съгласно спецификата на съответния курс;
  4. Ако обучаемият не издържи първия изпитен, следва втори поправителен изпит;
  5. Ако курсистът не издържи и него, следва поправителен изпит, който се заплаща допълнително;
  6. Успешно завършилите специализираното обучение получават Удостоверение или сертификат за завършване на съответния курс.

ВАЖНО: Подробна програма за съответното обучение се изпраща след попълване на регистрационната форма.

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom