Този курс е предназначен за еднолични търговци, физически лица и други, на които се налага да водят фирмено счетоводство и са регистрирани по ДДС.

Програма на курса
Първи модул Обща теория на счетоводната отчетност
Втори модул – Счетоводство на фирмата
Трети модул – Специфика на отчитане на данъците, акцизите и ДДС
Четвърти модул – Трудови договори и работна заплата
Пети модул – Практическа част
Продължителност на обучението – 45 академични часа. Обучението приключва с казус и задачи.

Форма на обучението Код Цена Забележка
дистанционно SК 01 633 лв Без ДДС.   Этот курс предлагается и на русском языке.

Обучението се води от:
Марияна Митева

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom