Професия: Счетоводител

Професионално направление: Счетоводство и данъци

Степен на професионална квалификация - втора

Продължителност на обучението: 600 часа

Програма на обучението:

Първи модул: Обща професионална подготовка
Втори модул: Отраслова професионална подготовка
Трети модул: Специфична професионална подготовка

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 3430102-1  3430102 по договаряне само в група
дистанционно POD 3430102-2  3430102  1090 лв без ДДС  

 

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom