СПЕЦИАЛНОСТ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПОРТНИ ПРОЯВИ И ПЪРВЕНСТВА
Професия: Организатор на спортни прояви и първенства
Професионално направление: Спорт
Степен на професионална квалификация-трета
Продължителност на обучението: 960 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 8130801-1  8130801 по договаряне само в група
дистанционно POD 8130801-2  8130801  1500 лв без ДДС  

 СПЕЦИАЛНОСТ: СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
Професия: Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност
Професионално направление: Спорт
Степен на професионална квалификация-трета
Продължителност на обучението: 960 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 8130101  8130101 по договаряне само в група

 

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom