СПЕЦИАЛНОСТ: БРОДЕРИЯ
Професия: Бродировач

Професионално направление: Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия
Степен на професионална квалификация - първа
Продължителност на обучението: 300 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5421501 5421501 по договаряне само в група

 СПЕЦИАЛНОСТ: ОБУЩАРСТВО
Професия: Обущар
Професионално направление: Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия
Степен на професионална квалификация - първа
Продължителност на обучението: 300 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5421201 5421201 по договаряне само в група

 СПЕЦИАЛНОСТ: ПЛЕТАЧНО ПРОИЗВОДСТВО - ОПЕРАТОР
Професия: Оператор в текстилно производство
Професионално направление: Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия
Степен на професионална квалификация - втора
Продължителност на обучението: 600 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5420303 5420303 по договаряне само в група

 СПЕЦИАЛНОСТ: ПЛЕТАЧНО ПРОИЗВОДСТВО - ТЕХНИК
Професия: Текстилен техник
Професионално направление: Производство на текстил,облекло, обувки и кожени изделия
Степен на професионална квалификация - трета
Продължителност на обучението: 960 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5420203 5420203 по договаряне само в група

 СПЕЦИАЛНОСТ: ПРЕДАЧНО ПРОИЗВОДСТВО - ТЕХНИК
Професия: Текстилен техник
Професионално направление: Производство на текстил,облекло, обувки и кожени изделия
Степен на професионална квалификация - трета
Продължителност на обучението: 960 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5420201 5420201 по договаряне само в група

-

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK   по договаряне само в група

-

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK   по договаряне само в група

-

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK   по договаряне само в група

-

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK   по договаряне само в група

-

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK   по договаряне само в група

-

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK   по договаряне само в група

-

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK   по договаряне само в група

-

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK   по договаряне само в група

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom