Специалност: Цветарство
Професия: Озеленител
Професионално направление: Озеленяване и цветарство
Степен на професионална квалификация - първа
Продължителност на обучението: 300 часа
Степен на професионална квалификация - втора
Продължителност на обучението: 600 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6220201-1 6220201 по договаряне само в група
присъствено POK 6220201-2 6220201 по договаряне само в група

 Специалност: Парково строителство и озеленяване
Професия: Озеленител
Професионално направление: Озеленяване и цветарство
Степен на професионална квалификация - първа
Продължителност на обучението: 300 часа
Степен на професионална квалификация - втора
Продължителност на обучението: 600 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6220202-1 6220202 по договаряне само в група
присъствено POK 6220201-2 6220201 по договаряне само в група

 

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom