Професионалните обучения, които предлага Центъра за тематично обучение „Wisdom” се извършват съвместно с лицензирани центрове за професионално обучение. Програмите на обученията са съобразени с държавните образователни изисквания и са одобрени от НАПОО и МОН.

Технологията за провеждане на обученията е следната:

  1. Курсистът избира формата на обучение;
  2. Курсистът се запознава с програмата на обучението и заплаща стойността на обучението;
  3. Курсистът получава теоретичните материали на хартиен носител;
  4. При дистанционното обучение курсистът полага изпит, след като декларира своята готовност, съгласно спецификата на съответния курс;
  5. Ако обучаемият не издържи първия изпит, следва втори поправителен изпит;
  6. Ако курсистът не издържи и него, следва поправителен изпит, който се заплаща допълнително;
  7. Успешно завършилите обучението получават Удостоверение или Сертификат за професионална квалификация.

ВАЖНО: Подробна програма за съответното обучение се изпраща след попълване на регистрационната форма.

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom