Тази консултация има характер на допълнителна квалификация.
През последните години, клиницисти и изследователи осъзнават, че значителен брой хора с хранителни разстройства не се вписват в dsm-iv категориите на анорексия нервоза и булимия нервоза. По подразбиране, множество засегнати от хранителни разстройства индивиди получават диагноза “неспецифично хранително разстройство”.
Проучвания сочат, че значителна част от хората в тази категория, могат действително да имат разстройството безконтролно преяждане. Петото издание на диагностичния и статистически наръчник на психичните разстройства (dsm–5) на американската психиатрична асоциация (ара, 2013) включва няколко промени, които по-добре представят симптомите и поведението на пациенти, които са засегнати от тези нарушения.
Рационалното в промяната по dsm-5 е например, подчертаното рамкиране на психологичните симптоми, така че някои отрицателни становища са отстранени и са предефинирани други критерии, за да се отразят доказателствата. През последните години, клиницисти и изследователи осъзнават, че значителен брой хора с хранителни разстройства не се вписват в dsm-iv категориите на анорексия нервоза и булимия нервоза. По подразбиране, множество засегнати от хранителни разстройства индивиди, получават диагноза “неспецифично хранително разстройство”.
Консултацията е записана на видео. След нейното провеждане се попълва тест. След проверка на резултатите от теста, се получава Удостоверение за нейното провеждане.

Форма на обучението Код Цена Забележка
Дистанционно, онлайн KOS 09 50 лв Без ДДС

Свързани обучения:
Обучение на консултанти по хранителни нарушения (ХН)
Обучение на консултанти по чрез подхода интуитивно хранене
Обучение по консултиране в мотивация, хранене, тяло и ХН практики
Практическо консултиране при преяждащо / емоционално хранене

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom