Една организация е толкова добра, колкото е добър нейният персонал. а хората са най-важните активи, които притежава една фирма и всеки проект, всяка промяна трябва първо да бъде подсигурена с хора, с човешки ресурс. Курсът е предназначен за собственици и управители на малки и средни фирми. От него ще научат за съвременните методи за подбор и оценка на персонала, както за работата в екип. Те ще им помогнат да направят фирмите си успешни, ефективни и доходоносни.

Програма на курса: 
Първи модул: Подбор и оценка на персонала; 
Втори модул: Мотивация на персонала; 
Трети модул: Работа в екип. 
Обучението приключва с казус. 
Консултации: 6 учебни часа

Завършилите успешно обучението ще получат удостоверение за завършен курс.

Форма на обучението Код Цена Забележка
дистанционно BO 05 299 лв без ДДС  

Обучението се води от:
Сава Павлов
Мариана Георгиева

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom