Ако не рекламираш, умираш! Една фирма не може да бъде конкурентоспособна без ефективна и системна реклама. целта на този курс е да запознае собствениците и управителите на малките и средни фирма с основните методи и похвати за рекламиране.

Програма на курса:
Първи модул: Рекламата – основен метод за комуникиране между бизнеса и потребителите; 
Втори модул: Интерактивни медии. Специфика на маркетинговите решения; 
Трети модул: Рекламата в интернет. Проблеми и методи за решаването им; 
Четвърти модул: Стратегия на рекламното послание. 
Консултации: 6 учебни часа

Обучението приключва с казус. 

Завършилите успешно обучението ще получат удостоверение за завършен курс.

Форма на обучението Код Цена Забележка
дистанционно BO 04 299 лв без ДДС  

Обучението се води от: Сава Павлов

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom