Обученията, в секцията „Ако не знаеш“ са предназначени за повишаване на личните умения на хората и са съобразени с техните потребности.
Технологията на провеждане на обученията при Центъра за тематично обучение „Wisdom” е следната:

  1. Курсистът се запознава с програмата на обучението и заплаща неговата цена;
  2. Курсистът получава теоретичните материали на хартиен носител;
  3. След като декларира своята готовност, курсистът полага изпит съгласно спецификата на съответния курс;
  4. Ако обучаемият не издържи първия изпитен, следва втори поправителен изпит;
  5. Ако курсистът не издържи и него, следва поправителен изпит, който се заплаща допълнително;
  6. Успешно завършилите обучението получават Удостоверение или сертификат за завършване на съответния курс.

ВАЖНО: Подробна програма за съответното обучение се изпраща след попълване на регистрационната форма.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom