Обекти на интелектуалната собственост са творенията на човешкия ум и на човешкия интелект. Предмет на този курс е обучението на хората, които желаят да запазят и продадат изгодно своята интелектуална собственост. В този курс са разгледани основните насоки, свързани със създаването и прилагането на система за защита на създателите на интелектуални продукти.

Програма на курса:

Първи модул: Какво е лична интелектуална собственост и на кого принадлежи тя?
Втори модул: Начини за защита на личната интелектуална собственост;
Трети модул: Когато преминавате в конкурентна фирма;
Четвърти модул: Когато давате предложение за подобрение или рационализация;
Пети модул: Получаване на информация за контрагент;
Шести модул: Юридически спорове;
Седми модул: Нормативна база;
Осми модул: Приложения към курса за защита на личната интелектуална собственост;

Консултации - 4 академични часа.

Обучението приключва с казус. 
Завършилите успешно обучението ще получат удостоверение за завършен курс. 

Форма на обучението Код Цена Забележка
дистанционно AN 01 130 лв  

Обучението се води от: Сава Павлов

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom