Полезно за сектор "Дърводобив и дървопреработване"

От 01.01.2016 г. влиза в сила Чл.115 от Закона за горите, с който се изисква ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИТЕЖАНИЕ НА документ за съответствие с международен стандарт.

При необходимост можете да се допитате до нашите консултанти.

Извадка от Закона за горите

Чл. 115. (1) Държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, както и общините - собственици на гори, могат да предоставят до една трета от годишното си ползване на дървесина за добив или за преработване на търговци, които:

Полезно за сектор "Туризъм"

Стартира „Схема по Оперативна Програма Човешки ресурси 2020“ за обучения и заетост на младите хора (до 29 години). Тази схема е особено подходяща за работодатели в туризма (хотелиери, ресторантьори, туроператори). Вие може да привлечете млади хора на работа за 6 месеца, като заплатите , осигуровките и обучението им се покриват от схемата.

Тази схема е много подходяща точно за сезонните туристически обекти.

Подробности ще научите от местните структури на Агенцията по заетостта – Дирекциите по заетостта и се поинтересувайте. Тяхно задължение е да ви информират.

Документацията е лесна за попълване, а формуляри се приемат до изчерпване на финансовия ресурс.

При необходимост можете да се допитате до нашите консултанти.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom