Централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (BHKW). Когенерационните системи са основани на принципа на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия: BHKW са малки отоплителни централи, които едновременно с топлинната енергия произвеждат ефективно и електрическа енергия. Освен това те са агрегати, които използват почти цялата отпадна топлина от отработените газове. Допълнително проектирани като отоплителен/ охлаждащ модул, той може да използва топлинна енергия за захранване на абсорбционен чилър, по такъв начин централата отоплява през зимата и охлажда през лятото - с оптимизиран капацитет на използване през цялата година. Когенерационният модул се състои от двигател с вътрешно горене, който задвижва генератор.

Произведената електрическа енергия се отдава в електропреносната или електроразпределителната мрежа. Топлинната енергия, произведена от горенето, е отведена чрез охладителната система в отоплителната система или във водосъдържател. Благодарение на компактната конструкция, мощността на двигателя и топлинната енергия от изгарянето се преобразува в електрическа и топлинна енергия по най-краткия път с минимални загуби. Поради високото ефективно използване на енергията когенерационните модули могат лесно да покрият нуждите от електрическа и топлинна енергия. Кратковременните пикове на потреблението на електрическа енергия са осигурявани от електрическата мрежа. По време на особено студените дни може да бъде добавен върхов котел. Когенерационните модули могат да бъдат комбинирани по различни големини, за да се покрият точните нужди на сградите и техните обитатели. Болниците имат различни потребности от електрическа и топлинна енергия за разлика от административните сгради, а плувните басейни имат различни потребности, в сравнение с индустриалните предприятия. Когенерационните модули са подходящи за работа и в силно чувствителна по отношение на шума среда. Двигателят и генераторът са разположени на вибрационен шумозаглушител, така че корпусът е напълно шумоизолиран. По този начин когенерационните модули могат да работят дори в болници, здравни заведения, училища и домове за възрастни. Когенерационните модули са надеждни, защото са грижливо фабрично тествани. Те се доставят в звукоизолиран корпус и се инсталират за най-кратко време. Тяхната извънредно тиха работа, дължаща се на специалното окачване на гумени тампони, предотвратява предаването на вибрации към сградата. Поради тази причина не е необходим отделен фундамент. Всеки модул си има собствен вграден съд за смазочното масло, така че няма нужда от поддръжка или проверки на централата, извън планираните интервали за сервизиране. Всеки BHKW модул има своя собствена система за контрол - TeleManager, която работи напълно автоматизирано с микропроцесори и управляващи устройства. Компактните когенерационни модули достигат К П Д на произведената електрическа енергия от 42% и общ К.П.Д над 90% от енергията съдържаща се в горивото. Сравнено с производството на електрическа енергия в големите централи и производството на топлинна енергия с котли в отоплителните централи, когенерационните централи се нуждаят от 30% по-малко гориво. Когенерационните централи също намаляват емисиите от въглероден диоксид с почти 60% и азотен диоксид с почти 20%. Доставят когенераторни системи с мощност от 50 KWel до 4000 50 KWel , без ограничение на мощностите на горе.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom