КУЛТУРИ
Представителни добиви за 1 дка в кг. Показатели
І. Зърнени
Мека пшеница /Triticum aestivum/ 230 зърно
Твърда пшеница /Triticum durum/ 230 Зърно
Пшеница спелта /Triticum spelta/ 310 Зърно
Царевица /Zea mays/ 320 Зърно
Тритикале /X Triticosecale/ 150 Зърно
Ръж /Sekale cereale/ 110 Зърно
Просо /Panicum milliaceum/ 90 Зърно
Ечемик /Hordeum vulgare/ 210 Зърно
Овес /Avena sativa/ 130 зърно 

ІІ. Маслодайни семена
Слънчоглед Helianthus annuus/ 105 семена
Рапица /Brasica napus/ 115 Зърно
Соя /Glycine max/ 105 Зърно
Сусам /Secamum indicum/ 140 зърно
Фъстъци /Arahis hypogea/ 245 Зърно
Лен маслодаен /Linum usitatissimum/ 140 Суха маса
Сафлор /Carthamus tinctorius/ 280 Суха маса
Лалеманция /Lalemantia iberica/ 210 Суха маса
Бял синап /Sinpis alba/ 280 Суха маса
Лупина /Lupulus sp./ 350 Суха маса
Рицин /Ricinus cumunis/ 280 Суха маса
Крамбе /Crambe ssp/ 280 Суха маса
Ерука /Eruca sartiva/ 210 Суха маса
Силибум /Silibum marianum/ 280 Суха маса
Камелина /Camelina sativa/ 350 Суха маса

ІІІ. Картофи /Solanum tuberozum/ 1 200 Клубени

ІV. Технически култури

Захарно цвекло /Beta vulgaris/ 2 000 Кореноплоди

V. Многогодишни треви

Слонска трева /Miscanthus/ 420 Суха маса
Жълта тръстикова трева /Phalaris arundinacea/ 280 Суха маса
Стрелковидна трева /Panicum virgatum/ 210 Суха маса
Люцерна /Medicago sativa/ 300 Суха маса
Детелина /Trifolium sp./ 210 Суха маса
Многооткосен райграс /Lolium italicum/ 280 Суха маса

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom