Познавателната способност се дефинира като процес на придобиване, организация и използване на интелектуалното знание. Теориите на когнитивното заучаване се фокусират върху ролята на разбирането. Личността изразява ментални операции и съхранява единици от информация в паметта, на разположение за по-късно възвръщане. Познавателната способност се изразява в разбиране връзката между причина и следствие - действие и последиците от него.

Когнитивните стратегии са ментални планове използвани от личността, за да разбере себе си и заобикалящото го.

Депресираните пациенти имат когнитивна стратегия фокусираща какво е нередно, лошо, неправилно, а не какво е правилно, хубаво. Когнитивната триада на депресията -

1.негативен възглед за себе си ;

2.негативна интерпретация на опитностите ;

3.негативно очакване за бъдещето.

Форма на когнитивнатаа терапия на принципа с твоите камъни по твоята глава - поставя пациентите в условие да осъзнаят, че имат неправилна когнитивна стратегия.

Поведенческите промени съгласно тези теории се постигат чрез техники включващи заучаване посредством четене или слушане на инструкции. Целта е да се направят по-ефективни очакванията на пациентите и да се стимулира тяхната активност.

 

д-р Мариан Ангелов
По материали от учебника на Каплин и Садок

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom