Няма как да сте пропуснат от съдбата да се докоснете до комуникацията с някоя продавачка (вече модерно наречена консултант), на която изобщо не и е до консултиране в този момент. Просто защото тя е сърдита на себе и на целия свят по някакви много обективни причини...

И вие или влизате в пререкание, защото сте възмутен от такова отношение, или си тръгвате. Ами ако тази консултантка е ваш служител?

Решаваща роля за успеха на фирмата играят качеството на обслужването на клиентите и силата на продажбения екип. Добрите резултати няма да дойдат от само себе си, а и не е нужно да се открива топлата вода. Специалистите отдавна са дали отговор на въпросите, които са свързани именно с доброто поведение и отношение към клиента.

За да увеличите оборота си значително, трябва да си отговорите на следните въпроси:

 1. Как да намерите повече нови клиенти?
 2. Как да се подготвите за посещението при клиента?
 3. Как да планирате посещенията при клиентите?
 4. Как да обвържете още по-силно съществуващите и бъдещите клиенти?
 5. Как да създадете и да поддържате контактите с клиентите?
 6. Как да използвате телефона в продажбите?
 7. Как да задавате въпроси?
 8. Как да се аргументирате?
 9. Как чрез презентации, промоции и мърчандайзинг да продавате повече?
 10. Как да обработвате възражения?
 11. Как да обработвате оплаквания и рекламации?
 12. Как успешно да приключите продажбата?
 13. Как да мотивирате клиентите и себе си?

Оттам нататък трябва да се направят основните седем стъпки (като първите седем години) за да знаете, че ще вървите успешно напред. Ето какво обхващат те:

ПЪРВА СТЪПКА

Продажбената комуникация

 • Положителното мислене и поведение
 • Ориентираната към клиента комуникация
 • Концентрацията
 • Собствената сигурност в поведението (личните качества)
 • Двете нива на комуникацията - емоционалното и рационалното
 • Железните закони на комуникацията
 • Правилата на комуникирането

 Несловесна комуникация

 • Първото впечатление
 • Дистанцията
 • Усмивката
 • Контактът с поглед
 • Езикът на тялото (с интерпретиране на значението на различните заемани пози)
 • Мимиката и жестовете
 • Облеклото
 • Миризми и аромати
 • Допускани грешки

Словесна комуникация

 • Техника на изговаряне
 • Скорост, ударение, сила, интонация, пауза, изговаряне
 • Стил на говорене
 • Разделяне на разговора на отделни стъпки (фази)
 • Аргументиране по време на разговора
 • Продажбена реторика
 • Диалектика
 • Визуализация
 • Допускани грешки

Планиране и подготовка на посещението

 • Инструменти за продажба
 • Поставяне на цели - принципът SMART
 • Планиране - месечно, седмично, на деня, на предстоящия разговор
 • Изработване на стратегия (сценарий) за продажбения разговор
 • Ментална подготовка (сценична треска)

ВТОРА СЪПКА

Разработка на клиентите

 • Търсене и намиране на нови клиенти
 • Разработка на потенциалните клиенти
 • Анализ на продуктите и услугите, сравнение с конкуренцията
 • Класификация на потенциалните клиенти
 • Класификация на настоящите клиенти
 • Ранг-листа на клиентите (А-В-С анализ)
 • Разпределение на времето по клиенти
 • Оценка на потенциала на клиентите
 • Поставяне на цели
 • Успешно управление на времето и на територията
 • Седмичното планиране (седмичните маршрути/посещения в магазините)
 • Техники за работа по телефона

ТРЕТА СТЪПКА

Установяване на потребностите на клиентите

 • Установяване на двустранен диалог
 • Смисъл и цел на техниките за задаване на въпроси
 • Видове въпроси
 • Активното слушане
 • Перифразиране и рефлектиране
 • Обобщение и проверка - каталог на потребностите
 • Изработване на стратегия за водене на тази фаза на разговора

ЧЕТВЪРТА СТЪПКА

Разработване на дългосрочен стратегически план за работа с отделните клиенти

 • Ключовите фактори на успеха
 • Управление на отношенията с клиентите
 • Идентифициране на възможностите за продажба
 • Определяне на приоритетите
 • Предприемане на действия
 • Промоции

Ориентирани към крайните клиенти

Ориентирани към търговците

Ориентирани към собствените търговски представители

 • Планиране и синхронизиране на промоционните мероприятия
 • Мърчандайзинг
 • Какво е мърчандайзинг
 • Основни принципи на мърчандайзинга:

Наличности

Поток от клиенти

“Горещи” и “студени” зони

Ефектът на многото отделни лица

Нивото на очите

Места за плащане и места за импулсивни покупки

Запазване на уговореното пространство

 • Особености на мърчандайзинга в големите магазини
 • Импулсивни покупки

ПЕТА СТЪПКА

Продажба на плана (аргументация)

 • Аргументи и аргументиране
 • Характеристики, функции, ползи
 • Аргументи и аргументационна техника
 • Аргументите по фази на продажбения разговор
 • Аргументите към отделните лица, влизащи в кръга на вземащите решение за покупка
 • Видове аргументиране: ценово, стратегическо, тактическо, рационално и т.н.
 • “Опаковане” на аргументите в потребностите на клиента
 • Интензифициране на потребностите

ШЕСТА СТЪПКА

Приключване на продажбата

 • Възражения и псевдовъзражения
 • Обработка на възраженията
 • Обработка на псевдовъзраженията
 • Сигнали за закупуване
 • Техники за приключване
 • Осигуряване на съгласие и обвързаност
 • Уговаряне на дати, цени, количества
 • “Продаване” на цената
 • Оплаквания и рекламации

СЕДМА СТЪПКА

Преценка след посещението

 • Сравнете резултатите с целите
 • Кое мина добре?
 • Кое можехте да направите по-добре?
 • Клиентът видя ли възможността за измерима полза, разбра ли я?
 • Какво още трябва да постигнете?
 • Анализ на времето
 • Баланс на разговора - кой колко говори?

От www.travelguide-bg.com

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom