По технически причини обученията по квантова медицина ще се възобновят след 15 май 2023 г. 

Квантовата алтернативна медицина е насочена към установяване и отстраняване на дълбоката причина за болестите, а не към техните последствия.
Квантовата алтернативна медицина не цели лечението на определена болест, а на човешката личност, хармонизирайки нейната физическа, психическа и енергийна същност. Предимствата на квантовата медицина е в неинвазивния и абсолютно безвреден метод, който използва силите на живата природа, част от която е и самият човек.
Квантовата алтернативна медицина се отличава със своята простота, ефективност и ниска себестойност на диагностичните, лечебните и профилактични методи и процедури. Квантовата алтернативна медицина стриктно спазва основния принцип в медицинската практика: “Primum non nocere” – “Преди всичко не вреди!”
Обучението е под егидата на Practical Homeopathy College - Quant medicine.

Програма на курса:
Първи модул: Квантова медицина;
Втори модул: Нутришан (диетология);
Трети модул: Натуропатия (билколечение);
Четвърти модул: Хранителни добавки;
Пети модул: Подход при често срещани проблеми;
Шести модул: Практическа част.

Продължителност на обучението: 47 академични часа.
Обучението приключва с устен изпит. 
Завършилите успешно обучението ще получат удостоверение за завършен курс.

 

Форма на обучението Код Цена Забележка
дистанционно ZH 05 690 лв  

Обучението се води от: Д-р Рада Алексиева

 

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom