Сава Павлов

Сава Павлов има висше икономическо образование – Мениджмънт и специализация – Маркетинг.

Притежава над 20 годишен опит в машиностроенето на всички управленски нива, над 10 год. опит във внедряването на нови технологии, над 15 години опит в маркетинга при съвременните пазарни условия, над 15 години опит в планирането и анализа на икономическа информация, над 11 годишен опит в администрацията и управлението на информацията.

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Участието в програмата предлага индивидуален подбор от обучения на абонаментен принцип при отстъпка в цената от 25%.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom