Милена Маринчева

Милена Маринчева е завършила висше образование в СУ “Св. Климент Охридски” и има ОКС „Бакалавър” – начална училищна педагогика с английски език и ОКС „Магистър” – “Източно - азиатски култури” с японски език.

Притежава квалификация за мениджър към Търговско промишлена палата на Руската Федерация и Държавен институт по руски език “А. С. Пушкин”, сертификат JAPANESE LANGUAGE PROFICIENCY – level III от Японската Фондация “ JAPAN EDUCATIONAL EXCHANGES AND SERVICES” и сертификат за завършено фирмено обучение “Ефективна комуникация”. Владее руски, японски и английски език.

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Участието в програмата предлага индивидуален подбор от обучения на абонаментен принцип при отстъпка в цената от 25%.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom