Мила Куцарова

Мила Куцарова е специалист по пъблик рилейшънс. Висшето си образование получава в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Има магистърска степен по “Философия” и специализация по „Теория и история на културата”. Повече от десет години преподава в Центъра за непрекъснато обучение (бивш Свободен факултет) на Техническия университет – София по дисциплините „Социална и бизнес психология” и „Мениджърски комуникации”, а във Факултета за английско инженерно обучение на същия университет води курс по „Пъблик рилейшънс” в магистърската програма по „Електронно управление”. Владее руски и английски.

Изпълнителен директор е на фондация „Музика без граници”.

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Участието в програмата предлага индивидуален подбор от обучения на абонаментен принцип при отстъпка в цената от 25%.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom