Екатерина Христова

Екатерина Христова има висше образование, магистър “Мениджмънт на социалните дейности”, “Предучилищна педагогика”. Специалист в социалната работа с деца.

Експерт в областите: “Социална работа с деца и семейства”, “Злоупотреба с алкохол и наркотици: психологични и социални последици в семеен аспект”, “Приемна грижа за деца в социална изолация в България”, “Работа с деца преживели сексуално насилие”, “Работа с деца в ситуация на домашно насилие”, “Въвеждане на екипност и супервизия. Превенция на синдрома на професионалното прегаряне”, “Оценка на случай и план за работа” и “Управление на социалните услуги”.

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom