Дългогодишен директор на „Туристконсулт“ ООД. Доцент по мениджмънт в туризма. Доктор по икономика на туризма.

Има 78 научни публикации, в това число на пет чужди езика в специализирани списания по туризъм. Специализирал в Университета в Сент Гален /Швейцария/ по предприемачество в туризма. Правителствен съветник по туризъм.

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Участието в програмата предлага индивидуален подбор от обучения на абонаментен принцип при отстъпка в цената от 25%.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom