Eлена Ставрова

Доктор по икономика и главен асистент в Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Стопански факултет, катедра “Финанси и отчетност”. Преподава: Публични финанси, Местни финанси, Банково дело, Фондови Борси, Централно банкерство.

Пише учебници, подготвя и провежда лекции и семинарни упражнения, извършва изследователска работа по конкретни научни проблеми и публикува резултатите им в редица специализирани списания, сборници и медии. Специализирала е във Виенски икономически университет и Университета в Падеборн - Австрия.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom