Специализирано дистанционно обучение съгласно изискванията на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони-„Европа инвестира в селските райони“. Необходимо е още за кандидатстване по ПРСР 2014 - 2020 и Директни плащания 2015-2020, както и за бенефициенти от предходния програмен период на ПРСР.
Завършилите успешно обучението ще получат удостоверение за завършен курс.

Форма на обучението Код Цена Забележка
дистанционно SO 10 по договаряне Програмите се съставят съгласно изискванията на съответната програма.

Обучението се води от:
Екип на Център за тематично обучение “WISDOM”

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom