Дистанционно обучение съгласно изискванията на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони-„Европа инвестира в селските райони“. Необходимо е още за кандидатстване по ПРСР 2014 - 2020 и Директни плащания 2015-2020, както и за бенефициенти от предходния програмен период на ПРСР.

Програма на курса:
Първи модул: Здравословни и безопасни условия на труда;
Втори модул: Умения за работа с компютър. Интернет в полза на земеделските стопани;
Трети модул: Базово обучение по опазване на околната среда. Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. Правила за добра земеделска практика;
Четвърти модул: Обучение по управление на земеделското стопанство;
Пети модул: Специфична задължителна професионална подготовка.

Завършилите успешно обучението ще получат удостоверение за завършен курс.

Форма на обучението Код Цена Забележка
дистанционно SO 08 300 лв  

Обучението се води от: Екип на Център за тематично обучение “WISDOM”

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom