Основна информация

БДС EN ISO ISO 22000:2005 определя изискванията към системата за управление на безопасността на храните в хранителната верига, където организацията трябва да демонстрира своята способност да контролира хранителните опасности, за да осигури, че храните са безопасни по време на потребление. Той е приложим за всички организации, които са включени в който и да е аспект на хранителната верига и които желаят да приложат системи, гарантиращи безопасност на хранителните продукти.

Ползи

  • Доказва пред пазарните субекти, че търговецът планира, проектира, прилага, експлоатира, поддържа и актуализира система за управление на безопасността на храните с намерението да доставя крайни продукти, които според тяхната предвидена употреба, ще са безопасни за клиента;
  • Демонстрира спазване на приложимите нормативни изисквания по отношение на безопасността на храните;
  • Оценява и преценява изискванията на клиентите и демонстрира съответствия с онези предварително съгласувани с клиентите изисквания, които са свързани с безопасността на храните, за да повиши удовлетвореността на клиентите;
  • Ефективно да комуникира по въпросите, свързани с хранителната безопасност, със своите доставчици, клиенти и другите заинтересовани страни по хранителната верига;
  • Гарантира, че спазва декларираната политика по безопасността на храните;
  • Демонстрира това съответствие пред други заинтересовани страни.

Предимства

За по малките хранителни фирми или хранителни фирми с недостатъчен административен ресурс, желаещи да гарантират, че тяхната продукция е безопасна за клиента.

На кого е нужен

  • Производители на фуражи, селскостопански производители, фермери, производители на инградиенти, производители на хранителни продукти, търговци на дребно, заведения за хранене, кетъринг оператори;
  • Организации, доставящи услуги като почистване, транспорт, съхранение и дистрибуция, производители на оборудване, почистващи препарати, опаковки и други материали, попадащи в контакт с храните,
  • комуникации в хранителната верига.

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom