OHSAS 18001 Система за безопасни условия на труд

Основна информация

BS OHSAS 18001 е британски стандарт, който заменя спецификацията OHSAS 18001:1999.

BS OHSAS 18001 е британски стандарт за система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд.

Стандартът BS OHSAS 18001 e съвместим с ISO 9001 и ISO 14001 и позволява лесна интеграция.

Елементите на BS OHSAS 18001 включват политика и ангажираност; идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството.

Ползи

Сертификацията по BS OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на компанията за безопасна работна среда и защита на служителите от трудови злополуки. Внедряването на система за управление на безопасни условия на труд ще спомогне за постигането на това и за получаване на одобрение по OHSAS 18001 от признат орган от трета страна, което ще даде официално потвърждение, че организацията има ангажимент към безопасните условия на труд. Ползите, свързани със сертифицирането на СУБУТ са следните:

Структуриран подход към идентифициране на опасностите и управление на риска, което допринася за по-здравословна и безопасна среда. Това ще намали до голяма част инцидентите и здравните проблеми. Ще намали загубата на време от отсъствия на работниците по здравословни причини.

Управлението на безопасни условия става по-прозрачно и ефективно посредством съобщаване на резултатите от оценките на риска, одитите, инспекциите, проверките на спазването на нормативните изисквания и проучване на произшествията, под формата на планове за действие за намаляване на риска от инциденти.

Предимства

Подпомага и подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа.

Подпомага спазването на законовите задължения за безопасност на труда.

Подобрява културата на безопасен труд в организацията.

Намалява разходите по злополуки и подобрява ефикасността на труда.

Подобрява репутацията на организацията за безопасен труд.

Подобрява морала на персонала и създава възможност за намаляване на исковете за обезщетения.

На кого е нужен

Може да се прилага от всяка организация, желаеща да демонстрира ангажираност по отношение безопасността на труда, да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и тези към които е насочена дейността и, като по този начин да подобрят резултатите си.

 

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom