Професионално обучение по труд и работна заплата (ТРЗ), личен състав, запознаване и попълване на документи за пред НАП и НОИ, назначаване на служители и трудови правоотношения.
Курсът ТРЗ има за цел да запознае начинаещите с нормативната уредба в България, засягаща човешките ресурси в дружествата и фирмите. Включва практическо обучение за назначаване на нови служители, изготвяне на ведомости за заплати и всички видове документи, които се предоставят в НАП и НОИ. Обработка на лица и работещи при сумарно време. Курсът разглежда всички необходими основни принципи в Кодекса на националното осигуряване като се решават практически казуси.
Програма на курса:
Първи модул: Запознаване с нормативната уредба в Република България в областта на социалното осигуряване;
Втори модул: Възникване на трудови правоотношения. Трудов договор. Видове. Регистрация в НАП;
Трети модул: Изготвяне на длъжностна характеристика и трудово досие на работник;
Четвърти модул: Прекратяване на трудово правоотношение;
Пети модул: Граждански договор и договор за управление и контрол;
Шести модул: Трудов и осигурителен стаж;
Седми модул: Осигурителни вноски и осигурителен доход;
Осми модул: Видове обезщетения и помощи по държавно обществено осигуряване /болнични, майчинство, трудови злополуки, безработица и пенсии/ и тяхното начисляване;
Девети модул: Здравно осигуряване – права и задължения на работодателя и работниците и служителите;
Десети модул: Социално осигуряване – права и задължения на работодателя и работниците и служителите;
Единадесети модул: Запознаване с разчетно платежна ведомост и начините за нейното изготвяне;
Дванадесети модул: Практически задачи в областта с подготовка и запознаване на действащите документи.
Продължителност на обучението – 31 академични часа.
Обучението приключва с казус и задачи

 

Форма на обучението Код Цена Забележка
дистанционно SK 15 552 лв  без ДДС  

Обучението се води от:
Марияна Митева

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom