Този теоретико - практически курс е предназначен специално за хотелиери, ресторантьори, туроператори и други, които работят в туристическия сектор и не са регистрирани по ДДС.
Програма на курса:
Първи модул: Обща теория на счетоводната отчетност;
Втори модул: Счетоводно отчитане на хотелиерската дейност;
Трети модул: Счетоводно отчитане на дейност хранене;
Четвърти модул: Счетоводно отчитане на транспортната дейност
Пети модул: Счетоводно отчитане на операциите по обслужването на организираните туристи. Ваучери и тяхната обработка;
Шести модул: Счетоводно отчитане на разходите и приходите, свързани с допълнителните туристически услуги;
Седми модул: Счетоводно отчитане на другите допълнителни туристически услуги.
Осми модул: Практическа част.
Продължителност на обучението - 21 академични часа.
Обучението приключва с казус и задачи.

Форма на обучението Код Цена Забележка
дистанционно SK 12 449 лв без ДДС.   Этот курс предлагается и на русском языке.

Обучението се води от:
Марияна Митева

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom