Професия: Оперативен счетоводител

Професионално направление: Счетоводство и данъци

Степен на професионална квалификация - трета

Продължителност на обучението: 960 часа

Програма на обучението:

Първи модул: Обща професионална подготовка
Втори модул: Отраслова професионална подготовка
Трети модул: Специфична професионална подготовка

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 3440101-1  3440101 по договаряне само в група
дистанционно POD 3440101-2  3440101  1500 лв без ДДС  

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom