От това обучение ще научите кои разходи са законосъобразни и как да ги осчетоводявате. Пряк резултат ще е намаляване на облагаемата печалба и респективно, намаляване на данъците. Гъвкавото управление на разходите и тяхната оптимизация дава неподозирана възможност за освобождаване на много парични средства.

Програма на курса:
Първи модул: Общи постановки в счетоводството;
Втори модул: Нормативна база;
Трети модул: Счетоводни практики и техники;
Четвърти модул: Документооборот.

Обучението приключва с казус и задача.

Продължителност на обучението - 8 академични часа.

Завършилите успешно обучението ще получат удостоверение за завършен курс.

Форма на обучението Код Цена Забележка
дистанционно SК 06 280 лв без ДДС.   Этот курс предлагается и на русском языке.

Обучението се води от: Марияна Митева

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom