Професионалните обучения, които предлага Центъра за тематично обучение „Wisdom” се извършват съвместно с лицензирани центрове за професионално обучение. Програмите на обученията са съобразени с държавните образователни изисквания и са одобрени от НАПОО и МОН.

Технологията за провеждане на обученията е следната:

  1. Курсистът избира формата на обучение;
  2. Курсистът се запознава с програмата на обучението и заплаща стойността на обучението;
  3. Курсистът получава теоретичните материали на хартиен носител;
  4. При дистанционното обучение курсистът полага изпит, след като декларира своята готовност, съгласно спецификата на съответния курс;
  5. Ако обучаемият не издържи първия изпит, следва втори поправителен изпит;
  6. Ако курсистът не издържи и него, следва поправителен изпит, който се заплаща допълнително;
  7. Успешно завършилите обучението получават Удостоверение или Сертификат за професионална квалификация.

ВАЖНО: Подробна програма за съответното обучение се изпраща след попълване на регистрационната форма.

Изобразителни изкуства

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom