Специалност: Полевъдство
Професия: Техник-растениевъд
Професионално направление: Селско стопанство
Степен на професионална квалификация - трета

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6210101 6210101 по договаряне само в група

 Специалност: Зеленчукопроизводство
Професия: Техник-растениевъд
Професионално направление: Селско стопанство
Степен на професионална квалификация - трета

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6210102 6210102 по договаряне само в група

 Специалност: Трайни насаждения
Професия: Техник-растениевъд
Професионално направление: Селско стопанство
Степен на професионална квалификация - трета

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6210103 6210103 по договаряне само в група

 Специалност: Селекция и семепроизводство
Професия: Техник-растениевъд
Професионално направление: Селско стопанство
Степен на професионална квалификация - трета

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6210104 6210104 по договаряне само в група

 Специалност: Тютюнопроизводство
Професия: Техник-растениевъд
Професионално направление: Селско стопанство
Степен на професионална квалификация - трета

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6210105 6210105 по договаряне само в група

 Специалност: Гъбопроизводство
Професия: Техник-растениевъд
Професионално направление: Селско стопанство
Степен на професионална квалификация - трета

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6210106 6210106 по договаряне само в група

 Специалност: Растителна защита и агрохимия
Професия: Техник-растениевъд
Професионално направление: Селско стопанство
Степен на професионална квалификация - трета

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6210107 6210107 по договаряне само в група

  Специалност: Лозаровинарство
Професия: Техник в лозаровинарството
Професионално направление: Селско стопанство
Степен на професионална квалификация - трета

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6210201 6210201 по договаряне само в група

 Специалност: Растениевъдство
Професия: Растениевъд
Професионално направление: Селско стопанство
Степен на професионална квалификация - първа и втора

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6210301 6210301 по договаряне само в група

 Специалност: Пчеларство и бубарство
Професия: Техник-животновъд
Професионално направление: Селско стопанство
Степен на професионална квалификация - трета

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6210406 6210406 по договаряне само в група

 Специалност: Животновъдство
Професия: Животновъд
Професионално направление: Селско стопанство
Степен на професионална квалификация - първа и втора

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6210501 6210501 по договаряне само в група

 Специалност: Земеделец
Професия: Фермер
Професионално направление: Селско стопанство
Степен на професионална квалификация - втора

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6210601 6210601 по договаряне само в група

 Специалност: Производител на селскостопанска продукция
Професия: Фермер
Професионално направление: Селско стопанство
Степен на професионална квалификация - трета

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6210602 6210602 по договаряне само в група

 Специалност: Лозаровинарство
Професия: Лозаровинар
Професионално направление: Селско стопанство
Степен на професионална квалификация - втора

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6210901 6210901 по договаряне само в група

 Специалност: Горско и ловно стопанство
Професия: Техник-лесовъд
Професионално направление: Горско стопанство
Степен на професионална квалификация-трета
Продължителност на обучението: 960 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6230101 6230101 по договаряне само в група

 Специалност: Горско стопанство и дърводобив
Професия: Техник-лесовъд
Професионално направление: Горско стопанство
Степен на професионална квалификация-трета
Продължителност на обучението: 960 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6230102 6230102 по договаряне само в група

 Специалност: Механизация на горското стопанство - техник-механизатор
Професия: Техник-механизатор
Професионално направление: Горско стопанство
Степен на професионална квалификация-трета
Продължителност на обучението: 960 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6230102 6230201 по договаряне само в група

 Специалност: Механизация на горското стопанство - механизатор
Професия: Механизатор на горска техника
Професионално направление: Горско стопанство
Степен на професионална квалификация-втора
Продължителност на обучението: 600 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6230301 6230301 по договаряне само в група

 Специалност: Горско стопанство
Професия: Лесовъд
Професионално направление: Горско стопанство
Степен на професионална квалификация-втора
Продължителност на обучението: 600 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6230401 6230401 по договаряне само в група

 Специалност: Лесокултурни дейности
Професия: Работник в горското стопанство
Професионално направление: Горско стопанство
Степен на професионална квалификация-първа
Продължителност на обучението: 300 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6230601 6230601 по договаряне само в група

 Специалност: Дърводобив
Професия: Работник в горското стопанство
Професионално направление: Горско стопанство
Степен на професионална квалификация-първа
Продължителност на обучението: 300 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6230602 6230602 по договаряне само в група

 Специалност: Дивечовъдство
Професия: Работник в горското стопанство
Професионално направление: Горско стопанство
Степен на професионална квалификация-първа
Продължителност на обучението: 300 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6230603 6230603 по договаряне само в група

 Специалност: Билкарство
Професия: Работник в горското стопанство
Професионално направление: Горско стопанство
Степен на професионална квалификация-първа
Продължителност на обучението: 300 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 6230604 6230604 по договаряне само в група

 

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom