Специалност: Помощник в строителството
Професия: Строител
Професионално направление: Строителство и геодезия
Степен на професионална квалификация - първа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5820301 5820301 по договаряне само в група

 Специалност: Армировка и бетон
Професия: Строител
Професионално направление: Строителство и геодезия
Степен на професионална квалификация - втора

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5820303 5820303 по договаряне само в група

 Специалност: Зидария
Професия: Строител
Професионално направление: Строителство и геодезия
Степен на професионална квалификация - втора

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5820304 5820304 по договаряне само в група

 Специалност: Мазилки и шпакловки
Професия: Строител
Професионално направление: Строителство и геодезия
Степен на професионална квалификация - втора

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5820305 5820305 по договаряне само в група

 Специалност: Вътрешни облицовки и настилки
Професия: Строител
Професионално направление: Строителство и геодезия
Степен на професионална квалификация - втора

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5820306 5820306 по договаряне само в група

 Специалност: Външни облицовки и настилки
Професия: Строител
Професионално направление: Строителство и геодезия
Степен на професионална квалификация - втора

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5820307 5820307 по договаряне само в група

 Специалност: Мозайки
Професия: Строител
Професионално направление: Строителство и геодезия
Степен на професионална квалификация - втора

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5820308 5820308 по договаряне само в група

 Специалност: Бояджийски работи
Професия: Строител
Професионално направление: Строителство и геодезия
Степен на професионална квалификация - втора

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5820309 5820309 по договаряне само в група

 Специалност: Строително дърводелство
Професия: Строител
Професионално направление: Строителство и геодезия
Степен на професионална квалификация - втора

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5820310 5820310 по договаряне само в група

 Специалност: Строително тенекеджийство
Професия: Строител
Професионално направление: Строителство и геодезия
Степен на професионална квалификация - втора

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5820311 5820311 по договаряне само в група

 Специалност: Покриви
Професия: Строител
Професионално направление: Строителство и геодезия
Степен на професионална квалификация - втора

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5820312 5820312 по договаряне само в група

 Специалност: Стоманобетонни конструкции
Професия: Строител-монтажник
Професионално направление: Строителство и геодезия
Степен на професионална квалификация - втора

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5820401 5820401 по договаряне само в група

 Специалност: Метални конструкции
Професия: Строител-монтажник
Професионално направление: Строителство и геодезия
Степен на професионална квалификация - втора

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5820402 5820402 по договаряне само в група

 Специалност: Сухо строителство
Професия: Строител-монтажник
Професионално направление: Строителство и геодезия
Степен на професионална квалификация - втора

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5820403 5820403 по договаряне само в група

 Специалност: Дограма и стъклопоставяне
Професия: Строител-монтажник
Професионално направление: Строителство и геодезия
Степен на професионална квалификация - втора

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5820404 5820404 по договаряне само в група

 Специалност: Вътрешни ВиК мрежи
Професия: Монтажник на ВиК мрежи
Професионално направление: Строителство и геодезия
Степен на професионална квалификация - втора

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5820501 5820501 по договаряне само в група

 Специалност: Външни ВиК мрежи
Професия: Монтажник на ВиК мрежи
Професионално направление: Строителство и геодезия
Степен на професионална квалификация - втора

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5820502 5820502 по договаряне само в група

 Специалност: Строител на пътища, магистрали и съоръжения
Професия: Пътен строител
Професионално направление: Строителство и геодезия
Степен на професионална квалификация - първа и втора

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5820601 5820601 по договаряне само в група

 

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom