Специалност: Проектиране и производство на вътрешно обзавеждане
Професия: Техник-технолог в дървообработването
Професионално направление: Производство на изделия от дърво
Степен на професионална квалификация - трета

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5430102 5430102 по договаряне само в група

 Специалност: Реставрация на стилни мебели и дограма
Професия: Техник-технолог в дървообработването
Професионално направление: Производство на изделия от дърво
Степен на професионална квалификация - трета

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5430104 5430104 по договаряне само в група

 Специалност: Производство на мебели
Професия: Оператор в дървообработването
Професионално направление: Производство на изделия от дърво
Степен на професионална квалификация - втора

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5430201 5430201 по договаряне само в група

 Специалност: Производство на врати и прозорци
Професия: Оператор в дървообработването
Професионално направление: Производство на изделия от дърво
Степен на професионална квалификация - втора

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5430202 5430202 по договаряне само в група

 Специалност: Производство на тапицирани изделия
Професия: Оператор в дървообработването
Професионално направление: Производство на изделия от дърво
Степен на професионална квалификация - втора

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5430203 5430203 по договаряне само в група

 Специалност: Дърводелство
Професия: Дърводелец
Професионално направление: Производство на изделия от дърво
Степен на професионална квалификация - първа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5430301 5430301 по договаряне само в група

 Специалност: Мебелно производство
Професия: Мебелист
Професионално направление: Производство на изделия от дърво
Степен на професионална квалификация - първа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5430401 5430401 по договаряне само в група

 Специалност: Дърводелство
Професия: Дограмаджия
Професионално направление: Производство на изделия от дърво
Степен на професионална квалификация - първа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5430501 5430501 по договаряне само в група

 Специалност:Тапицерство
Професия: Тапицер
Професионално направление: Производство на изделия от дърво
Степен на професионална квалификация - първа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5430601 5430601 по договаряне само в група

 Специалност: Кошничарство
Професия: Кошничар
Професионално направление: Производство на изделия от дърво
Степен на професионална квалификация - първа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 5430801 5430801 по договаряне само в група

 

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom