СПЕЦИАЛНОСТ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Професия: Организатор на туристическа агентска дейност
Професионално направление: Пътувания, туризъм и свободното време
Степен на професионална квалификация-трета
Продължителност на обучението: 960 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 8120101-1  8120101 по договаряне само в група
дистанционно POD 8120101-2  8120101  850 лв  

СПЕЦИАЛНОСТ: СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ
Професия: Организатор на туристическа агентска дейност
Професионално направление: Пътувания, туризъм и свободното време
Степен на професионална квалификация-трета
Продължителност на обучението: 960 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 8120102-1  8120102 по договаряне само в група
дистанционно POD 8120102-2  8120102  850 лв  

СПЕЦИАЛНОСТ: ТУРИЗЪМ- ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ
Професия: Планински водач
Професионално направление: Пътувания, туризъм и свободното време
Степен на професионална квалификация-трета
Продължителност на обучението: 960 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 8120201  8120201 по договаряне само в група

СПЕЦИАЛНОСТ: ЕКСКУРЗОВОДСТВО
Професия: Екскурзовод
Професионално направление: Пътувания, туризъм и свободното време
Степен на професионална квалификация-трета
Продължителност на обучението: 960 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 8120301-1  8120301 по договаряне само в група
дистанционно POD 8120301-2  8120301  850 лв  

СПЕЦИАЛНОСТ: ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ
Професия: Екскурзовод
Професионално направление: Пътувания, туризъм и свободното време
Степен на професионална квалификация-трета
Продължителност на обучението: 960 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 8120401-1  8120401 по договаряне само в група
дистанционно POD 8120401-2  8120401  850 лв  

 

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom