СПЕЦИАЛНОСТ: КЕТЕРИНГ
Професия: Ресторантьор
Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
Степен на професионална квалификация-трета
Продължителност на обучението: 960 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 8110603-1  8110603 по договаряне само в група
дистанционно POD 8110603-2  8110603  1500 лв без ДДС  

 СПЕЦИАЛНОСТ: ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ-СЕРВИТЬОР-БАРМАН
Професия: Сервитьор-барман
Професионално направление: Хотелиерство,ресторантьорство и кетеринг
Степен на професионална квалификация-втора
Продължителност на обучението: 600 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK  8110801 по договаряне само в група

СПЕЦИАЛНОСТ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО
Професия: Администратор в хотелиерството
Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
Степен на професионална квалификация-трета
Продължителност на обучението: 960 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 8110201-1  8110201 по договаряне само в група
дистанционно POD 8110201-2  8110201  1500 лв без ДДС  

СПЕЦИАЛНОСТ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО
Професия: Хотелиер
Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
Степен на професионална квалификация-трета
Продължителност на обучението: 960 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 8110101-1  8110101 по договаряне само в група
дистанционно POD 8110101-2  8110101  1500 лв без ДДС  

 СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Професия: Ресторантьор
Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
Степен на професионална квалификация-трета
Продължителност на обучението: 960 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 8110602-1  8110602 по договаряне само в група
дистанционно POD 8110602-2  8110602  1500 лв без ДДС  

 СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ- ГОТВАЧ
Професия: Готвач
Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
Степен на професионална квалификация-втора
Продължителност на обучението: 600 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 8110701  8110701 по договаряне само в група

 СПЕЦИАЛНОСТ: РАБОТНИК В ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Професия: Работник в заведенията за хранене и развлечения
Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
Степен на професионална квалификация-първа
Продължителност на обучението: 300 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 8110902  8110902 по договаряне само в група

 СПЕЦИАЛНОСТ: РАБОТНИК В ПРОИЗВОДСТВОТО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Професия: Работник в заведенията за хранене и развлечения
Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
Степен на професионална квалификация-първа
Продължителност на обучението: 300 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 8110901  8110901 по договаряне само в група

СПЕЦИАЛНОСТ: ХОТЕЛИЕРСТВО-КАМЕРИЕР
Професия: Камериер 
Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
Степен на професионална квалификация-първа
Продължителност на обучението: 300 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 8110301  8110301 по договаряне само в група

 СПЕЦИАЛНОСТ: ХОТЕЛИЕРСТВО-ПОРТИЕР-ПИКОЛО
Професия: Портиер-пиколо
Професионално направление: Хотелиерство,ресторантьорство и кетеринг
Степен на професионална квалификация-първа
Продължителност на обучението: 300 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 8110401  8110401 по договаряне само в група

 СПЕЦИАЛНОСТ: ХОТЕЛИЕРСТВО-РАБОТНИК В ПОМОЩНО СТОПАНСТВО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО
Професия: Работник в помощно стопанство в хотелиерството
Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
Степен на професионална квалификация-първа
Продължителност на обучението: 300 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 8110501  8110501 по договаряне само в група

 

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom