СПЕЦИАЛНОСТ: ПОСРЕДНИК НА ТРУДОВАТА БОРСА
Професия: Посредник на трудовата борса
Професионално направление: Социални дейности
Степен на професионална квалификация-трета
Продължителност на обучението: 960 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 7620101-1  7620101 по договаряне само в група
дистанционно POD 7620101-2  7620101  1500 лв без ДДС  

 СПЕЦИАЛНОСТ: СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ
Професия: Социален работник
Професионално направление: Социални дейности
Степен на професионална квалификация-трета
Продължителност на обучението: 960 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 7620202-1  7620202 по договаряне само в група
дистанционно POD 7620202-2  7620202  1500 лв без ДДС   

 СПЕЦИАЛНОСТ: СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В РИСК
Професия: Социален работник
Професионално направление: Социални дейности
Степен на професионална квалификация-трета
Продължителност на обучението: 960 часа

Форма на обучението Код Код по НАПОО Цена Забележка
присъствено POK 7620201-1  7620201 по договаряне само в група
дистанционно POD 7620201-2  7620201  1500 лв без ДДС  

 

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom